3 مرداد 1403
کتاب کتابخانه

معرفی کتاب کسب و کار

کتاب گاو بنفش نوشته ست گاردیندر

پرواضح است که بازندگان بزرگ چه کسانی هستند؛ برندهای بزرگ با کارخانه های بزرگ و اهداف فصلی، سازمانهایی با اینرسی شرکتی قابل توجه و آستانه های پایین برای ریسک های ادراک شده این شرکتها وقتی به چرخه رابطه ی تلویزیون – صنعت عادت کنند، سلسله مراتبها و سیستمهایی را ساخته اند که چشمگیر بودن را به شکل دردناکی دشوار می کنند.

مشخصاً، برندگان شرکتهای کوچک و متوسطی اند که به دنبال افزایش سهم بازار هستند. اینها شرکت هایی هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند، اما مهمتر آنکه در می یابند که با تغییر قوانین بازی دستاوردهای زیادی می توانند داشته باشند. البته شرکت های بزرگی وجود دارند که این را درک میکنند و جرأت قدم گذاشتن در مسیر کم خطرتر را دارند؛ درست همان طور که شرکتهای کوچکی وجود دارند که درمحصولات و استراتژیهای کنونی شان گیر افتاده اند.

وقتی گاو به دنبال کار است.

می توانید این تفکر را در گشتن به دنبال کار به کار ببرید؟ تاکنون در این باره صحبت کردیم که شرکتها چه باید بکنند؛ اما شما چطور؟ آیااحتمالاً آخرین باری که شغلتان را عوض کردید از یک رزومه استفاده کردید.

شاید طبق عقل متعارف آن را به صدها با هزاران کارفرما ارسال کرده باشید. شاید آن را درفضای مجازی پست بیا به چندین نفر ایمیل کنید.تمام این تلاش ها واقعاً چیزی جز تبلیغات نیست تبلیغات به شیوه ای بسیار متفاوت باخرید آگهی های تلویزیونی ولی بسیار مشابه در نهایت رزومه تان میتواند روی میز کسی قرار بگیرد که هیچ علاقه ای به شما و برنامه هایتان نداشته باشد. بدتر آنکه بعید است که این راهبرد منجر به انتقال دهان به دهان شود.راه دیگری وجود دارد.

احتمالاً حدس زده اید استثنایی باشید. آدمهای چشمگیر باشاغل چشمگیر به نظر خیلی راحت تر تغییر شغل میدهند. افراد چشمگیر اغلب هیچ ومه ای ندارند در عوض آنها بر عطسه کنندگانی تکیه میکنند که پس از افتتاح کتها به سرعت آنها را توصیه میکنند افراد چشمگیر اغلب از مشاغلی که عاشقشانستند جذب مشاغلی میشوند که حتی بیشتر عاشقشان هستند.راه چاره در تکنیک جستجوی کار است و به اعمال انسانها وقتی دنبال شغلی نیستند، ربط دارد.

این گاوهای بنفش کار زننده ای انجام میدهند. آنها روی پروژه های مهم کار میکنند این افراد ریسکهایی را میپذیرند که اغلب منجر به شکستهای بزرگی میشوند. البته این شکستها به ندرت منجر به یک بن بست میشوند. در نهایت آنها ریسکهای واقعی نیستند بلکه فقط شانس این که این افراد در مرتبه بعد، پروژهبهتری به دست آورند را افزایش میدهند.اگر میخواهید یک گاو بنفش باشید زمانش وقتی است که به دنبال کاری نیستید.ایمن بودن در کار حتی بیش از خطری که برای یک برند دارد خطر آفرین است.

راه رسیدن به امنیت شغلی مادام العمر، چشمگیر بودن است.پس از خالی شدن یک پست افراد زیادی توصیه میشوند؟

این حرفی بی اساس است توصیه های شما رزومه شماست یک رزومه استاندارد چیزی نیست مگر فرصتی برای یک کارفرما که روی اسمتان قلم بگیرد ولی چند توصیه جلسه ای برای آشنایی بیشتر را به دنبال دارد.

پیش از آنکه به دنبال کاری بروید ببینید امروز چه کار می توانید بکنید که این مشکل را برای همیشه حل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *